Thông tin sản phẩm ADULTS Sure

Sản phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt

Dinh Dưỡng Cho Người Cao Tuổi

Dinh dưỡng có vai trò quyết định trong việc cung cấp năng lượng, duy trì và cải thiện sức khỏe cho người trưởng thành, người cao tuổi. Với người ốm, người bệnh, dinh dưỡng giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng, tiến triển của bệnh, và phòng chống suy kiệt.